Meny Stäng

Skuldsanering

Alla drömmer förstås om en stabil och bra ekonomi utan skulder men ibland kan verkligheten vara en annan. Det kan vara så att man drog på sig skulder i ungdomen som hänger med, eller att man varit sjukskriven under en längre period och fått en låg inkomst, vilket lett till att man hamnat efter med räkningar och på så sätt blivit skuldsatt. När man har många skulder liggande hos Kronofogden, eller kanske enbart en eller två, men stora sådana, kan allt ibland kännas ganska hopplöst. Det kan vara så att man känner för att strunta i allt det ekonomiska eftersom man ändå inte ser någon ljusning och någon möjlighet att betala tillbaka pengarna inom rimlig tid. Det är då viktigt att man känner till att det kan finnas möjlighet till skuldsanering, något som verkligen kan vara till stor hjälp.

Vad är skuldsanering

Vad är då skuldsanering och hur går det till? Man kan säga att en skuldsanering innebär att den som är skuldsatt slipper betala delar av sin skuld. Normalt krävs att man är kraftigt skuldsatt för att man ska beviljas en skuldsanering, men vad som kan anses som kraftigt skuldsatt bedöms från fall till fall, beroende på individens betalningsförmåga.
Normalt sett får man betala efter sin förmåga under skuldsaneringsperioden, men om man saknar inkomst kan det i vissa fall också vara så att man beviljas skuldsanering utan att betala av på skulderna. Det hela varierar från fall till fall, men det vanliga är alltså att man betalar en viss summa varje månad.

Det finns ingen fastställd summa som säger hur mycket man ska betala under skuldsaneringsperioden utan det hela avgörs från fall till fall, beroende på inkomst, familjesituation och nödvändiga utgifter. Man får behålla tillräckligt av sin inkomst för att kunna betala hyra, el, mat och andra nödvändiga utgifter och man får behålla mer pengar om man har barn än om man lever ensam eller med en partner.

En skuldsanering pågår vanligtvis i fem år och man betalar en summa varje månad under den tiden. Perioden kan dock förlängas vid olika tillfällen, exempelvis om inkomsten förändras till det bättre och inte själv har valt att betala in mer pengar. Om någon av fordringsägarna då uppmärksammar detta och kräver högre inbetalning kan perioden förlängas. En föräldraledighet under skuldsaneringsperioden kan också påverka avbetalningens längd.

Vad händer efter skuldsaneringen

Vad händer då när avbetalningstiden är slut och skuldsaneringen är avklarad? Har man då kvar en betalningsanmärkning i ytterligare tre år? Svaret är att betalningsanmärkningen försvinner fem år efter att man har blivit beviljad en skuldsanering. Man är då helt fri från betalningsanmärkningar, förutsatt att man inte ådragit sig några nya sådana givetvis. Det innebär att man kan ansöka om att hyra en lägenhet, själv stå för ett telefonabonnemang och andra saker som tidigare varit omöjliga, så snart skuldsaneringen är över. Det innebär naturligtvis en mycket stor lättnad för så gott som alla.

Inget nytt får tillkomma

Det är viktigt att vara medveten om att inga nya skulder får tillkomma under tiden man genomgår en sanering av skulderna. Skuldsaneringen avbryts då och man får ansöka om en ny sanering där även den nya skulden ska räknas med. Om man driver egen firma och denna försätts i konkurs under skuldsaneringstiden påverkar även detta och skuldsaneringen kommer då att avbrytas. Det är med andra ord viktigt att man ser till att inget negativt inträffar under perioden eftersom man blir av med sina skulder och betalningsanmärkningar snabbast om allt fortlöper enligt fastslagen plan.

Så ansöker man om skuldsanering

Om det nu är aktuellt att ansöka om skuldsanering, hur går man då tillväga för att göra detta? Ansökan lämnas in till Kronofogdemyndigheten och det finns en blankett på myndighetens hemsida som går att fylla i och skicka in, men det går även att använda e-tjänsten på deras hemsida, där man kan logga in och signera med bank-id. Det är det allra snabbaste och enklaste sättet för den som har ett bank-id och en dator, smartphone eller surfplatta.  

I ansökan ska man fylla i hur stora skulderna är. Det är viktigt att ta med alla skulder, även utländska sådana. Även skulder till släkt och vänner bör tas med. Om man har många skulder kan det vara svårt att komma ihåg alla, men man kan använda sig av olika hjälpmedel för att komma ihåg bättre. Dels kan deklarationen från föregående år vara till hjälp, då en del av de aktuella skulderna tas upp där. Även de kravbrev som man har fått kan givetvis vara till stor hjälp om det är så att man har behållit dem. Det är även viktigt att komma ihåg att ta med skulder som exempelvis obetalda studielån och tv-avgifter. Kort och gott så ska alla aktuella skulder tas med i ansökan.

Ansökan till Kronofogdemyndigheten

När Kronofogdemyndigheten har fått in ansökan inleder de en granskning för att sedan kunna ta ett beslut om huruvida skuldsanering ska beviljas eller inte. De tittar på möjligheten för den som ansöker att betala tillbaka skulderna. De tittar då bland annat på skuldernas storlek samt på inkomster nu och möjligen även i framtiden. Vidare tittar de på när och hur skulderna har uppkommit.

Hur lång tid det tar att få beslut om huruvida man blir beviljad skuldsanering eller inte varierar. Det är allt fler som ansöker om skuldsanering vilket gör att arbetsbördan ökar för handläggarna och därmed även handläggningstiden. Normalt sett får man besked inom cirka 4 månader, men handläggningstiden kan periodvis vara mycket längre än så. Det gäller helt enkelt att utrusta sig med en hel del tålamod när man väl har skickat in sin ansökan. Då vet man åtminstone att man har tagit första steget mot att ordna upp sina ekonomiska problem. Om utmätning av lön pågår kommer denna att fortsätta fram till dess att ett beslut har tagits i skuldsaneringsärendet, och det är viktigt att man inte drar på sig några nya skulder under tiden man väntar på besked. Det är också viktigt att komma ihåg att de vanliga räkningarna givetvis måste fortsätta betalas i tid under väntetiden. Man kan säga att vardagslivet fortsätter precis som vanligt, med den skillnaden att ett positivt besked kan göra stor skillnad i långa loppet.