Meny Stäng

Samla lån trots många förfrågningar

De flesta har nog någon gång hört nämnas att många förfrågningar hos Upplysningscentralen, eller UC som det ofta kallas i folkmun, kan ha negativ effekt när man ansöker om lån. Det ligger definitivt något i det. Antalet registreringar hos UC framgår när en kreditupplysning inhämtas och om många förfrågningar har gjorts under den senaste tidsperioden kan långivaren ifråga börja dra öronen åt sig, eftersom det tyder på att ekonomin hos den sökande kanske inte är helt stabil.

Det är därför bra att hålla nere antalet förfrågningar i den mån det går. Frågan är dock, vad gör man då om man behöver samla lån trots många UC förfrågningar? Finns det någon möjlighet att lyckas med detta, eller är chanserna helt borta om man har många förfrågningar registrerade sedan tidigare? Svaret är att det går, så länge övriga uppgifter ser bra ut, och det finns också saker man kan göra för att påverka utgången innan en låneansökan skickas in.

Öka chanserna till samlingslån

Att man vill ansöka om ett samlingslån är inte alls ovanligt. Man hör ofta att det är klokt att försöka samla dyra smålån och krediter i ett mer fördelaktigt samlingslån och det stämmer i allra högsta grad. Den som har ett flertal krediter och kanske även mindre lån som man betalar av på har ofta dyra månadskostnader. Genom att samla alla dessa smålån i ett större samlingslån går det ofta att sänka månadskostnaden med flera tusen kronor, något som förstås är väldigt klokt.

Alla som har sett på något avsnitt av Lyxfällan på TV3 har hört detta nämnas som en lösning på delar av problemet och anledningen till att man propagerar för samlingslån i programmet är givetvis just de sänkta kostnaderna det innebär varje månad. Det blir mer pengar över till annat, vilket gör att man kan få en mer ordnad ekonomi i övrigt. Det gör det också möjligt att påbörja ett sparande, vilket alla rekommenderas att ha.

Så ökar du dina chanser att bli beviljad ett samlingslån

Vad kan man då göra för att öka chanserna att bli beviljad ett samlingslån om man redan har många förfrågningar registrerade hos UC? För det första behöver man se över hur alla andra detaljer som framgår av en kreditupplysning ser ut. Hur ser det till exempel ut på inkomstfronten? Är inkomsten bra? Finns det en arbetsgivare som man har arbetat hos under en längre period eller hur ser arbetssituationen ut? Hur ser det ut med utgifter? Finns det några betalningsanmärkningar?

Detta är några av de faktorer som kommer att spela in när det avgörs huruvida ett samlingslån beviljas eller inte. Om man har arbetat länge hos samma arbetsgivare, har en stadig och relativt hög inkomst och inte har några betalningsanmärkningar, har man en ganska bra chans att kunna samla lån trots många förfrågningar. Om man däremot saknar inkomst eller har en väldigt låg sådan, eller om man har betalningsanmärkningar i kombination med många förfrågningar minskar chansen rejält. Det är med andra ord inte bara antalet tidigare förfrågningar hos UC som vägs in när långivaren ska avgöra om ett lån ska beviljas eller inte.

Samla lån trots många förfrågningar

Om man har betalningsanmärkningar och det inte är speciellt lång tid kvar innan dessa försvinner kan det vara värt att vänta på att skicka in en låneansökan tills de är helt borta. Bara genom att göra det ökar man chansen att få låna pengar rejält.

Låg inkomst?

Om problemet är att man har en ganska låg inkomst finns det egentligen några olika saker man kan göra för att förbättra chanserna. Antingen kan man försöka få tag på ett extrajobb där man kan tjäna några tusenlappar extra varje månad. Detta höjer inkomsten, vilket kommer vara till fördel när man ansöker om ett lån. Om inte detta är möjligt kan man fundera över om det går att ansöka om ett något mindre belopp, eftersom det är större chans att få ett något mindre lån beviljat med en låg inkomst. Om detta inte är en tänkbar lösning kan man istället överväga att ta hjälp av en medsökande, det vill säga ytterligare en person som kan vara med och ansöka om lånet. Om den medsökande har en stabil ekonomi och en bra inkomst är chansen betydligt större att ett samlande lån beviljas.

Hur går det till rent praktiskt

Hur fungerar det då rent praktiskt när man tar ett lån för att betala av andra lån och krediter? Det kan vara olika från en långivare till en annan. Vissa långivare ber den sökande att lista alla krediter och lån som ska betalas, och betalar in dessa skulder, medan andra betalar ut hela beloppet till den sökandes konto, som sedan i sin tur får ansvara för att skulderna blir betalda.

När det gäller själva ansökan råder dock inga svårigheter. Man uppger bara hur mycket man behöver låna, hur lång återbetalningstid man har tänkt sig samt vad pengarna ska användas till. Naturligtvis lämnar man även uppgifter om inkomster och utgifter så att den tilltänkta långivaren enklare kan fatta ett beslut. När ansökan väl är skickad inhämtas en kreditupplysning av långivaren, vilken fungerar som ett beslutsunderlag när det ska avgöras om ett samlande lån beviljas eller ej.

Sänk dina månadskostnader

Hur mycket det går att sänka månadskostnaderna med för den som lyckas samla lån trots många förfrågningar varierar beroende på hur många krediter och lån man haft sedan tidigare. Även vad de totala månadskostnaderna hamnat på, samt vad månadskostnaden för samlingslånet blir. För många är det dock möjligt att betala enbart en eller ett par tusenlappar i månaden, från att tidigare ha betalat 5000 kronor eller till och mer ännu mer. Ett samlingslån kan med andra ord göra stor skillnad för ekonomin och det kan ge rejält ekonomiskt utrymme.

Att se över sina möjligheter att samla lån och krediter är därför en bra åtgärd att börja med för den som sliter med en ansträngd ekonomi och många räkningar varje månad. För vissa gör det inte så stor skillnad men för de allra flesta går det att frigöra flera tusen kronor i månaden. Det kan göra väldigt stor skillnad för den som är van att behöva vrida och vända på varje krona för att klara vardagen och dess utgifter.

Recension:

Samla lån trots många förfrågningar
Betygsatt av: Locon.se
Betyg: 95/100