Meny Stäng

Lån utan UC

Det dyker då och då upp situationer då man kan behöva ta ett lån för att täcka oförutsedda utgifter som dyker upp. Ibland hamnar man tyvärr i en period när det är sämre ställt ekonomiskt. Då kan det hända att man behöver ta flera mindre lån under en relativt kort period. Med tanke på att en kreditprövning görs innan man beviljas lån, kan detta få negativa konsekvenser i framtiden. Därför är det viktigt att tänka efter innan man tar lån, och dels funderar på om man verkligen behöver låna pengar eller om det går att lösa på annat sätt. Samt fundera vilken långivare man ska välja om man verkligen behöver ta ett lån. Går det till exempel att ta lån utan registrering hos UC, för att undvika negativa konsekvenser vid framtida låneansökningar?

UC – en nödvändighet?

Går det att ta lån utan UC? Ja, det går att ta ett lån utan att en registrering görs hos UC, men däremot går det inte att ta lån utan att en kreditprövning görs. Långivarna är nämligen enligt lag skyldiga att inhämta en kreditupplysning innan de fattar beslut om huruvida ett lån ska beviljas eller inte. Det finns dock långivare som hämtar kredituppgifterna från andra företag än just Upplysningscentralen. Genom att välja någon av dessa långivare går det att undvika UC, men ändå ta ett lån från en seriös långivare.

Om man däremot vill undvika kreditupplysning på grund av en dålig ekonomi som inte riktigt tål att granskas, så är svaret kort och gott att nej, det går inte att helt undvika en kreditprövning, eftersom långivaren då bryter mot lagen. En upplysning kommer att inhämtas, och där kommer långivaren att se vilken inkomst låntagaren haft föregående år, huruvida det finns några betalningsanmärkningar registrerade samt om det finns några aktuella skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Ibland går det att få lån trots någon enstaka betalningsanmärkning men den som däremot har aktuella skulder hos Kronofogdemyndigheten beviljas sällan något lån oavsett inkomst.

Sammanfattningsvis kan man säga att det går att ta snabblån utan uc, beroende på vilken långivare man väljer att vända sig till. Däremot går det inte att ta lån utan att en kreditprövning görs, då en sådan är obligatorisk.

lån utan UC

Vilken typ av lån finns utan UC

Vad är det då för typ av lån som går att få utan registrering hos UC? Generellt kan sägas att det främst är den typen av lån som kallas snabblån eller smslån som går att få utan registrering hos UC. Anledningen är som tidigare nämnts att långivarna i stor utsträckning hämtar sina kreditupplysningar från andra bolag än just UC, åtminstone för lån på mindre belopp. Ett grundläggande skäl till detta är att många av de kunder som tar just den här typen av lån, gärna vill undvika UC, eftersom det också är relativt vanligt att man tar mer än ett lån under en kortare tidsperiod.

Att däremot ta ett större privatlån eller ett bolån utan UC är däremot inte möjligt. Den som vill ta ett större banklån, oavsett om det rör sig om ett lån utan säkerhet eller exempelvis ett bolån eller ett billån, kan räkna med att en kreditupplysning görs i samarbete med UC. Det brukar heller inte vara några problem, eftersom man sällan tar fler sådana lån inom loppet av något år. Att ha ett par registreringar hos UC under exempelvis en tvåårsperiod är heller inga problem och det är inget som på något sätt behöver vara en belastning när man söker lån. Om det däremot finns 10-20 registreringar gjorda på en kort period brukar det kunna påverka negativt, då det ger sken av att personen det gäller har en problematisk ekonomi.

Vad som visas med UC.

Vad visas med UC

Många tycks vara intresserade av att ta lån utan UC, men vad är det då mer specifikt som framkommer när man inhämtar en kreditupplysning via Upplysningscentralen? Det är uppgifter om inkomst, vanligtvis presenteras den taxerade inkomsten för de senaste tre åren, uppgifter om civilstånd samt vilket distrikt man är folkbokförd i. Vidare visas också huruvida det finns några betalningsanmärkningar registrerade och i så fall hur många samt när de tillkom. Vidare presenteras också eventuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten och i slutet av kreditupplysningen görs en samlad bedömning av kreditvärdighet. Det är med andra ord inga märkliga uppgifter som samlas, och för den som har en stabil ekonomi är en kreditupplysning inget att frukta.

Om man har betalningsanmärkningar eller skulder, eller kanske båda delarna, är det fullt möjligt att man helst skulle vilja att det doldes för långivaren. Men det är helt enkelt inte möjligt att dölja dessa faktorer med tanke på att detta framkommer även i kreditupplysningar från andra företag. Dessutom vore det inte speciellt bra om det gick att dölja dessa uppgifter med tanke på att fler personer då skulle riskera att hamna i en ännu svårare ekonomisk situation, med tanke på att de då skulle kunna få lån som de egentligen inte har någon rimlig möjlighet att betala tillbaka.

Varför behövs kreditupplysningar

Varför är det då så viktigt att långivaren inhämtar en kreditupplysning och gör en kreditprövning innan ett lån beviljas eller avslås? Det är naturligtvis för att långivaren ska kunna se om den tilltänkte låntagaren har en ekonomi som ger utrymme för återbetalning av lånet och huruvida det finns några andra faktorer som kan tänkas påverka återbetalningen. I vissa fall är det också så att räntan på lånet sätts individuellt beroende på de uppgifter som framkommer vid kreditprövningen. Det kan till exempel vara så att ett lån beviljas trots att låntagaren har en gammal betalningsanmärkning, men då med högre ränta eftersom risken anses vara något högre.

En person med lägre inkomst kan också beviljas ett lån, men även då med högre ränta på grund av risken. Detta är fullt rimligt med tanke på att banken eller långivaren tar en större risk och därför behöver täcka upp för risken på något sätt. En något högre räntesats är då ett sätt att kompensera för den risk man faktiskt tar i samband med att man beviljas ett lån.