Meny Stäng

Lån trots anmärkning

lån trots anmärkning

Det finns väldigt många människor som undrar om det går att få ett lån trots betalningsanmärkning. Idag befinner sig väldigt många individer i en situation där de har en eller flera anmärkningar. Trots det kan det dyka upp situationer där det finns ett behov av att låna pengar. Frågan är då huruvida det är möjligt eller inte.

Möjligt med anmärkning men inte med skuld

Det finns banker och långivare som kan tänka sig att bevilja ett lån trots att låntagaren har en eller till och med flera betalningsanmärkningar. Däremot brukar det inte gå att få ett lån beviljat för den som har ett pågående skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Den som däremot har betalat sina skulder och som har goda ekonomiska förhållanden i övrigt med en stabil inkomst och få utgifter kan ha möjlighet att få låna pengar. Det går inte att fastslå att alla som har en betalningsanmärkning kan låna eftersom det är de individuella förutsättningarna som avgör, men det behöver alltså inte vara omöjligt. Här kan du få hjälp att hitta smslån med anmärkning.

Begränsningar på möjliga belopp

Att det ibland är möjligt att låna pengar trots betalningsanmärkning betyder inte att den som har en eller flera anmärkningar har samma möjligheter som en person helt fri från punkter i Kronofogdens register. Även om det går att få ett banklån beviljat är maxbeloppet vanligtvis betydligt lägre för personer med anmärkningar. Hos vissa långivare kan det till exempel vara möjligt att låna upp till 150 000 kronor med anmärkning, medan en person fri från anmärkningar kan låna upp till 500 000, och i vissa fall till och med mer än så. Det är med andra ord en märkbar skillnad beroende på hur den ekonomiska historiken ser ut. Det ska också nämnas att det generellt inte spelar någon roll om den ansökande har ett högavlönat arbete. Maxbeloppet gäller ändå. Visserligen ökar chansen att få lånet beviljat över huvud taget för den med en hög lön, men det går ändå inte att få låna mer än det högsta belopp som anges.

Att låna trots att man har en anmärkning.

Sätt att öka chansen

Det går naturligtvis alltid att öka chansen att få ett privatlån beviljat. Det gäller både om du söker lån med en betalningsanmärkning och om du söker lån helt fri från sådana prickar. En sak som kan öka dina chanser att få ett lån är att ansöka om lånet tillsammans med en medsökande. Det är dock viktigt att notera att den personen bör ha en stabil ekonomi, en förhållandevis hög fast inkomst och vara fri från anmärkningar. Då kan han eller hon bidra positivt och chansen ökar då att lånet ska bli beviljat. En annan faktor som generellt ökar chanserna är om det finns någon typ av säkerhet för lånet, exempelvis i form av en bil eller en fastighet. Det finns också andra, mindre åtgärder som kan bidra i positiv riktning. Det kan röra sig om att betala av krediter med små belopp kvar, eller att stänga redan avbetalade kreditkonton. Sådana saker höjer kreditbetyget, vilket talar till din fördel när bankerna granskar din ansökan om lån. Att öka inkomsten är naturligtvis också positivt.