Meny Stäng

Lån med låg inkomst

Att få ett lån är inte alltid en självklarhet. Många tror att den som har en inkomst och saknar betalningsanmärkningar per automatik blir beviljad lån men så är det inte alltid. Om man har låg inkomst kan det vara svårt att få låna pengar, även om det naturligtvis beror på hur mycket pengar man vill låna. Vill man bara ta ett litet lån på någon enstaka tusenlapp brukar det kunna lösa sig, men är det ett större lån man är ute efter kan det bli problem. Långt ifrån alla långivare beviljar lån med låg inkomst så det gäller att se över hur man kan förbättra sina chanser.

Hur kan man öka chanserna att få låna

De flesta långivare har krav på en lägsta inkomst för den som ansöker om lån. Vad gränsen ligger på kan variera från en långivare till en annan, men ofta krävs det att man tjänar minst 120 000 kronor per år. Om man vill låna högre belopp krävs det dock vanligtvis att man har en högre årsinkomst än så. Huruvida man får ett lån beviljat beror dock inte enbart på vilken inkomst man har, utan även på vad man har för övriga skulder och utgifter bland annat.

Vad kan man då göra om man har en låg inkomst men vill öka chanserna att få ett lån beviljat? Det finns några olika metoder att ta till men det är viktigt att vara medveten om att de flesta lösningarna tar tid, så man kan inte vänta sig att kunna öka chanserna på bara några veckor. Det krävs en längre tids planering och ett antal åtgärder.

Den snabbaste åtgärden man kan ta till om man vill öka chansen att få lån med låg inkomst är att ansöka om lån tillsammans med en medsökande som har en bättre inkomst. I och med att man då är två som kan dela på återbetalningsansvaret ökar chansen markant att lånet beviljas. Detta är en åtgärd som man snabbt kan ta till om man exempelvis har en sambo, make, maka eller förälder som kan tänka sig att stå med som sökande på lånet.

En annan, mer långsiktig lösning är naturligtvis att försöka skaffa en extra inkomst som gör att den totala årsinkomsten höjs. Detta är dock, som sagt, en långsiktig lösning eftersom det krävs en långvarig inkomst för att den ska kunna hjälpa.

Om man har andra krediter och skulder så är det en fördel om man kan betala bort så mycket som möjligt av dessa, eftersom även dessa vägs in när man skickar in en låneansökan. Om man inte har några andra skulder att betala av på ökar chanserna att man ska få ett lån även om inkomsten är relativt låg.

En annan åtgärd kan vara att ansöka om ett mindre belopp om det på något sätt är möjligt. Om man har garderat sig och ansökt om ett extra stort lån för att få lite pengar över så kan det vara klokt att försöka ansöka om en lägre summa, eftersom chansen då är något större att man ska få igenom sin låneansökan. Det gäller helt enkelt att fundera över hur mycket man verkligen behöver låna och inte ansöka om större belopp än det absolut nödvändigaste.

Högre ränta på lån med låg inkomst

Om man trots allt blir beviljad ett lån med låg inkomst så är risken ganska stor att man får en högre ränta på lånet än en person med högre inkomst. Anledningen till detta är att banken behöver kompenseras för den risk de tar i och med att de lånar ut pengar till en person med lägre kreditvärdighet. Detta är något man bör vara beredd på innan man ansöker om ett lån om man vet med sig att man har en ganska låg inkomst. Hur hög räntan blir beror på vilken långivare man vänder sig till för att låna pengar, och även hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i övrigt.

Att tänka på innan man ansöker om lån

Vad behöver man då tänka på innan man ansöker om ett lån när man har en låg inkomst? Det handlar på det stora hela om ungefär samma saker som när man söker lån med en högre inkomst. Man bör jämföra olika långivare och se vilka som erbjuder de mest förmånliga lånen och man bör även jämföra ränta hos de olika långivarna. Utöver detta behöver man ta en titt på långivarnas krav och se vilka krav man själv uppfyller, så att man inte ansöker om lån hos en långivare där man inte uppfyller de grundläggande kraven. Det är onödigt att skicka in en låneansökan om man inte uppfyller kraven eftersom det resulterar i en registrerad kreditupplysning hos UC, vilket kan vara en nackdel vid kommande låneansökningar.

Vidare bör man naturligtvis fundera över hur mycket pengar man egentligen behöver låna och det är viktigt att man inte lånar alldeles för mycket pengar eftersom de även ska betalas tillbaka så småningom. Det kan vara frestande att ansöka om ett högre belopp än man egentligen behöver, för att få pengar över på kontot, men det är en ganska dum idé, eftersom det kommer belasta ekonomin på sikt. Dessutom bör man fundera över återbetalningstiden. Det är viktigt att man funderar över hur stort belopp man kan betala in varje månad utan att det vållar några ekonomiska bekymmer.

När man har räknat ut den summan blir nästa steg att komma fram till hur många månader man då skulle behöva på sig för att betala av hela skulden inklusive ränta och kostnader. Det bästa är om man kan betala av skulden på så kort tid som möjligt eftersom man på så sätt undviker att belasta ekonomin längre tid än nödvändigt. Det är dock viktigt att man inte tar till en alltför kort återbetalningsperiod heller, eftersom det då kan bli svårt att hålla sig till planen, och man riskerar då att få för lite pengar kvar vissa månader, vilket inte heller är bra. Man får helt enkelt göra uträkningar och se vad som känns rimligt och förhålla sig till det.