Meny Stäng

Hushållsbudget

För alla som vill få sin privatekonomi i bättre skick är ett av de första stegen man bör ta för att åstadkomma detta helt klart att göra en hushållsbudget. Detta kommer att göra att du får en ökad förståelse för din egen ekonomi, ditt beteende och många andra saker.
Några saker som en hushållsbudget kan hjälpa dig avgöra är nämligen t.ex:

  • Om du har tillräckligt med marginaler i din ekonomi för att hantera vissa räntehöjningar?
  • Om din privatekonomi är i fara om du blir arbetslös?
  • Om du kan spara mer än vad du gör idag?
  • Om dina utgifter är i passande storlek i förhållande till dina inkomster?

Men även många andra, liknande frågor kan besvaras av en bra hushållsbudget. Enligt många experter än den egentligen en förutsättning för alla privatekonomiska förändringar man kanske vill göra.

Hushållsbudget

Många drar sig dock för att ens försöka göra en hushållsbudget eftersom de tror att detta skulle vara svårt. I själva verket behöver man dock inte vara ekonom eller ens särskilt bra på matte för att klara av detta. Istället är allt man gör till en början att dokumentera alla ekonomiska transaktioner man genomför. Detta kan förstås göras på gammaldags vis med papper och penna. Eller så kan man använda sig av med moderna tekniska hjälpmedel som appar, Excel, olika datorprogram och så vidare för att göra detta.

Vår rekommendation för de flesta är att leta upp ett hjälpmedel för detta ändamål, då detta i regel blir betydligt enklare (det är ju därför de tagits fram!) men även för att dessa hjälpmedel ofta kan hjälpa en analysera saker som det annars skulle vara betydligt mer besvärligt att komma fram till på egen hand.

Att bokföra sina utgifter och inkomster

När det gäller hur länge man bör bokföra sina utgifter och inkomster så beror detta lite på vad man vill åstadkomma med sin analys men i regel är vår rekommendation att göra detta under minst 3 månader. Annars kan man ju ha stött på en mindre typisk period av någon anledning och att då utgå ifrån den för att fatta beslut kan bli väldigt fel.

När du sedan har några värden, dvs. vet hur mycket du lägger på mat, boende och annat i genomsnitt per månad, kan det vara en bra ide att jämföra dessa värden med de som ligger ute på Konsumentverkets hemsida. De har nämligen samlat ihop värden för ”genomsnittssvensken” och genom att se hur du själv ligger till i jämförelse med de flesta andra kan du därför dra vissa slutsatser. Samma hemsida kan för övrigt vara till hjälp för att få förslag till hur en vettig budget bör se ut, om du inte alls vet hur mycket det är rimligt att lägga på nöjen exempelvis, eller kläder.

Dock är det viktigt att du inte går allt för strikt efter Konsumentverkets genomsnittssiffror, för vet du t.ex. att du spenderar mer än de flesta på mat, kan du inte förvänta dig att detta kommer att förändras över natt, utan då bör du för att vara realistisk räkna på lite högre matkostnader istället. Så se denna utmärkta hemsida som ett riktmärke och inget annat!

I din bokföring av vad som sker i din ekonomi bör följande poster ingå:

  • Alla inkomster. – Så som lön, inkomster från eget företag eller extraknäck, bidrag av olika slag, underhåll.
  • Alla utgifter. – Som kan delas in i undergrupper som t.ex. bil, skatter, försäkringar, amorteringar på lån, bostad, vatten, el, bredband, telefonabonnemang, nöjen, barnomsorg, fackavgift, sparande med mera.

Spara till pension

Och faktum är att ju flera delar du kan dela in budgeten i, desto bättre är det. Detta eftersom det då kommer att vara lättare att se om något utgiftspost sticker iväg eller är väldigt liten. Ser du att dina utgifter för nöjen är väldigt höga men att du lägger väldigt lite i förhållande till dina inkomster på pensionssparande behövs det då inte särskilt mycket ansträngning för att förstå att det kan vara vettigt att justera dessa poster mot varandra, för att bara nämna ett exempel. För många kan även det faktum att en viss utgiftspost är väldigt mycket högre än andra också vara en väckarklocka om det är så att denna utgiftspost inte är riktigt så viktig som andra. Så även för att få en känsla för vars en prioriteringar ligger är en indelning i så många undergrupper som möjligt bra!