Meny Stäng

Bättre kreditvärdighet

Kreditvärdigheten bedöms varje gång man ansöker om ett lån eller en kredit av något slag. I kreditupplysningen som begärs brukar det avslutningsvis stå vad man anses ha för kreditvärdighet. Ju bättre kreditvärdighet, desto större chans att man blir beviljad den kredit eller det lån man har sökt. Om man ska beskriva vad kreditvärdigheten egentligen visar, så är det förmågan att kunna betala tillbaka ett lån. Om kreditupplysningen säger att man har hög kreditvärdighet så innebär det att risken är minimal att man inte ska klara av att betala tillbaka lånet man söker. Om man istället bedöms ha en låg kreditvärdighet anser upplysningsföretaget att risken är relativt stor att man inte kommer att kunna betala tillbaka beloppet. Frågan är då vad man på egen hand kan göra för att höja sin kreditvärdighet om det skulle vara så att det behövs?

Öka din kreditvärdighet

Hur kan man förbättra kreditvärdigheten

Vad gör man då om man vill förbättra kreditvärdigheten på egen hand? För det första gäller det att vara medveten om att det kommer att ta tid, det är inget man lyckas med på en vecka eller två. Det gäller att ha ett långsiktigt tänk och en medvetenhet i allt man gör. Men det finns onekligen en del tips att använda som hjälp på vägen.

En första sak som är viktig är att betala alla räkningar i tid. Det gäller alla typer av räkningar, det vill säga både amortering av andra lån och krediter, hyra, el, telefonabonnemang och alla andra räkningar som dyker upp. Skulle det vara så att man missar en räkning av någon anledning är det viktigt att man betalar den omedelbart. Detta för att hindra att ärendet skickas vidare till inkasso eller i värsta fall Kronofogdemyndigheten. Skulle det vara så att man har problem att betala hela räkningen direkt så är det bättre att kontakta företaget och be dem upprätta en avbetalningsplan.

Minska dina skulder

En annan sak som också är viktig är att försöka minska de skulder man sitter med i dagsläget. Detta gäller givetvis eventuella skulder till Kronofogdemyndigheten eftersom de i princip diskvalificerar den sökande från möjligheten att ta lån. Men även skulder i form av tidigare krediter och lån. Om man har många mindre krediter är det en bra idé att försöka betala bort dem så snabbt som möjligt. Man kan till exempel välja ut en kredit i taget och se till att betala bort den så snabbt som möjligt. För att därefter ta en ny och betala bort. Man bedöms ha en betydligt bättre kreditvärdighet om man har en låg skuldsumma. Allra helst inga skulder alls. Det är naturligtvis inte möjligt för alla att göra sig helst skuldfria eftersom många sitter med både bolån och billån. Men att betala bort onödiga krediter och lån är alltid en bra idé.

Att göra sig av med kreditkort som inte används kan också vara ett bra steg till bättre kreditvärdighet. Det räcker dock inte med att klippa kortet och tro att allt ska vara bra utan det gäller även att kontakta kreditgivaren och meddela att man inte längre önskar ha någon kredit hos företaget. Även om krediten inte utnyttjas så kan många öppna krediter ligga till last när en kreditupplysning inhämtas och en samlad bedömning ska göras och därför är det klokt att bara behålla de krediter och kreditkort som man verkligen behöver och använder.

Även flytt påverkar

Något som är viktigt att vara medveten om är att även adressbyten påverkar vid en samlad bedömning. Detta beror på att en person som flyttar ofta och byter adress ofta anses ha en mindre stabil tillvaro och mindre stabil ekonomi. Att ha bott länge på samma adress anses därför vara positivt. Ibland kan det givetvis vara befogat att flytta och byta adress men det är en fördel om det inte blir för ofta.

Naturligtvis påverkar även lönen kreditvärdigheten och då är det givetvis så att en hög och långvarig inkomst är till fördel för den som ansöker om lån. Om man har arbetat länge på en och samma arbetsplats anses inkomsten vara mer varaktig och stabil och naturligtvis är det fördelaktigt om lönen är hög. Ett bra sätt att höja sin score, det vill säga betalningsförmåga, är därför att höja lönen om möjligt. Det kan handla om att man löneförhandlar och lyckas förhandla upp lönen med en tusenlapp i månaden. Det blir 12 000 kronor på ett år och kan göra viss skillnad i kreditbedömningen. Att inte byta arbetsgivare allt för ofta är också bra. Naturligtvis innebär det inte att man måste jobba kvar på samma arbetsplats livet ut, men att vara kvar på samma plats åtminstone några år är alltså fördelaktigt.

Sök inte lån för ofta

Hur ofta man söker lån påverkar också den totala kreditbedömningen. Antalet inhämtade kreditupplysningar under en tidsperiod, samt vilka företag som begärt upplysningarna, visas i den kreditupplysning som långivaren inhämtar. Om man har ansökt om ett flertal lån under det senaste året eller kanske till och med halvåret kan det med andra ord få långivaren att dra öronen åt sig eftersom det tyder på att den sökandes ekonomi inte är helt stabil. Detta kan resultera i ett avslag på ansökan om man har otur.

Vad ska man då göra åt detta? Det är faktiskt ganska enkelt. Man bör helt enkelt undvika att ansöka om lån och krediter när det inte är absolut nödvändigt och man ska absolut inte ta nya lån för att täcka ett gammalt. Om man gör på det viset riskerar man snabbt att hamna i en negativ spiral som blir svår att avbryta.

Om man kort ska sammanfatta vad man som privatperson kan göra för att förbättra din kreditvärdighet så är det alltså följande som står på programmet:

·         Ha tålamod och var medveten om att det kommer ta tid
·         Höj lönen om möjligt
·         Betala räkningarna innan de förfaller
·         Minska befintliga skulder
·         Avsluta onödiga kreditförbindelser
·         Ta inga lån och krediter i onödan
·         Flytta inte onödigt många gånger
·         Byt inte jobb allt för ofta

För den som följer dessa steg kan alltså scorevärdet höjas markant men det är viktigt att tänka på att det sker över en längre tid.