Meny Stäng

Bästa kreditkortet

Hur hittar man det bästa kreditkortet som finns på marknaden idag? Det är en svår fråga eftersom det idag finns en mängd olika kreditkort och alla omnämner givetvis sig själva som det bästa alternativet. Det gäller därför att inte ha alltför bråttom. Bättre då att ta sig tid att jämföra olika alternativ och även tar sig tid att väga in både fördelar och nackdelar med de olika korten. De flesta har någon positiv faktor som gör att man känner sig frestad att välja just det kreditkortet. Då är det viktigt att ta en närmare titt för att se om det även finns negativa faktorer. Först efter en sådan jämförelse och bedömning kan man hitta det bästa kreditkortet.

Viktiga faktorer

Det finns flera faktorer som är viktiga när man ska välja ut det bästa kreditkortet. För det första bör man titta på årsavgiften. Det bästa är förstås att hitta ett kreditkort utan årsavgift och det finns faktiskt en del som uppfyller det kravet. Även om årsavgiften sällan är högre än någon hundralapp, så är det onödigt att betala avgifter som inte är nödvändiga.

Räntan är en annan mycket betydelsefull faktor. Det kan skilja en hel del när det kommer till räntesats och det här är något som verkligen kan göra skillnad. För att hitta det bästa kreditkortet behöver man leta efter ett kort med så låg ränta som möjligt. Det är dock viktigt att även titta på övriga avgifter eftersom det finns andra avgifter som kan göra att ett kort med låg ränta trots allt blir dyrt. Det gäller med andra ord att se till helheten för att man ska kunna välja det bästa kreditkortet.

Lista över bra kreditkort

Något annat som är värt att titta närmare på är om det finns någon räntefri kredit på kortet. Vissa kreditgivare erbjuder räntefri kredit i ett visst antal dagar. Vanligast är att det handlar om 30 eller 45 dagar men i vissa fall kan det även gälla i 60 dagar. Att välja ett sådant kreditkort är en klar fördel eftersom man kan spara en hel del pengar i och med detta. Om man kan ta för vana att betala in hela beloppet inom den räntefria perioden slipper man helt onödiga kostnader, vilket naturligtvis är det allra bästa.

Bästa kreditkortet

Kreditgränsen kan vara bra att se över. Olika kreditgivare erbjuder olika storlekar på kredit och det här kan vara en avgörande faktor. För vissa spelar inte gränsen så stor roll, så länge man har en viss buffert, medan andra ställer krav på att kreditgränsen ska vara högt lagd för att det ska vara möjligt att göra även större inköp med hjälp av kreditkortet om det skulle behövas. En och samma kreditgivare kan också ha olika kreditalternativ beroende på den sökandes ekonomiska förutsättningar.

Förmåner hos olika kreditkort

Förmåner är en annan viktig faktor som man bör titta närmare på. Här kan det skilja väldigt mycket mellan olika kreditkort och naturligtvis vill man få så många och bra fördelar som möjligt. En relativt vanlig förmån är en kostnadsfri reseförsäkring när man betalar semesterresan med kreditkortet. En sådan försäkring kan vara till nytta vid förseningar eller inställda flyg men det kan även komma till användning om bagaget kommer bort under resans gång. Det finns många tillfällen då det kan vara bra att ha en reseförsäkring. Om man man då får den alldeles gratis med hjälp av kreditkortet så är det naturligtvis väldigt bra.

Andra förmåner som man kan få är rabatt i utvalda butiker och andra erbjudanden. Vissa kreditkort ger även bonus på inköp som görs med kreditkortet. Bonusen kan betalas ut som återbäring men det kan också betalas ut som billigare resor, billigare drivmedel eller något annat. Exakt hur bonussystemet ser ut varierar mellan olika kreditkort. Faktum är att man kan spara en hel del pengar med hjälp av de förmåner som vissa kreditkort ger och därför är förmånerna definitivt något man bör ta med i beräkningen när man ska välja ut det bästa kreditkortet.

Viktigt att komma ihåg

Det finns vissa saker som är viktiga att tänka på även om man lyckas hitta det bästa kreditkortet. Det allra viktigaste är att man inte ska leva över sina tillgångar även om man har ett kreditkort med hög kreditgräns. Man ska absolut inte handla för mer än man vet att man klarar att betala av på ganska kort tid. Det bästa är förstås om man kan betala krediterna innan den räntefria perioden löper ut. På det sättet kan man hålla nere kostnaderna ordentligt.

En annan sak att tänka på är att man helst inte ska ha flera olika krediter öppna samtidigt. Det kan naturligtvis vara så att man har ett kreditkort som enbart används för exempelvis bensin- eller dieselköp medan man har ett allmänt kreditkort som används till andra syften. Men generellt ska man försöka minimera antal öppna krediter eftersom dessa kan ligga till last om man exempelvis ska ansöka om ett lån längre fram i tiden.

Sammanfattningsvis

Kort sammanfattat så kan man säga att man alltid ska använda det sunda förnuftet när man har ett kreditkort. Visst kan man använda det och man kan också handla innan lönen kommer. Det viktiga är att man tänker på att alla inköp som görs ska betalas så småningom så man ska aldrig handla för mer än man har råd med.

Det är definitivt en bra idé att försöka hitta det bästa kreditkortet på marknaden eftersom man kan ha stor nytta av ett kreditkort med bra villkor. Det finns mycket pengar att spara på att göra ordentliga jämförelser och se till att man får ett kort med minimal ränta och bra förmåner. Därför kan det vara värt att lägga ner några timmar på efterforskningar. Alla banker erbjuder kreditkort, men det finns även gott om andra långivare och kreditföretag som tillhandahåller kreditkort. Numera har många resebolag, matvarukedjor och drivmedelskedjor egna kreditkort som de erbjuder sina kunder. Villkoren på dessa kan ibland vara riktigt konkurrenskraftiga och bra. Det är därför bra att se över alla alternativ, och inte enbart de största bankernas erbjudanden.